PHONG THỦY LÀM NHÀ - THƯỚC LỖ BAN

Xem hướng nhà
Xem tuổi làm nhà
Thước lỗ ban

Kéo thước để xem

Thước Lỗ Ban 52.2cm: Khoảng không thông thủy (cửa, cửa sổ...)

Thước Lỗ Ban 42.9cm (Dương trạch): Khối xây dựng (bếp, bệ, bậc...)

Thước Lỗ Ban 38.8cm (Âm phần): Đồ nội thất (bàn thờ, tủ...)

  • Thuoc 388
    Thuoc 522
    Thuoc 429