Đánh giá của chủ đầu tư

CĐT Nguyễn Văn Y nói gì về Nam Cường?

21-05-2019 - Đánh giá của chủ đầu tư

Đánh giá về ngôi nhà ống hiện đại của CĐT Đoàn Thị Oanh tại Hải Phòng

17-07-2017 - Đánh giá của chủ đầu tư

Đánh giá của CĐT về ngôi nhà ống hiện đại